2014-12-18

Zamówienia Publiczne

Na chwilę obecną Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach 
nie prowadzi postępowania o udzieleniu zamówień publicznych.