2014-12-11

Wydział Operacyjo - Szkoleniowy


kpt. inż. Marek Szwaba
Z-ca Naczelnika Wydziału
 
Telefon: 58 694 44 41
Fax: 58 694 44 55
 
          
    
 
a
mł.asp. Marek Kwidziński
Starszy Inspektor
 
Telefon: 58 694 44 42
Fax: 58 694 44 55
 
 
 
 
 
 
Aleksandra Richert
Technik
 
Telefon: 58 694 44 22
Fax: 58 694 44 55