2014-12-17

Sekcja ds. Finansowych

 
 
kpt. mgr Justyna Bladowska
Główny Księgowy
 
Telefon: 58 694 44 30
Fax: 58 694 44 55
 
a
 
 
 
 
 
 
 
mgr Marzena Zaworska
Z-ca Głównego Księgowego 
 
Telefon: 58 694 44 31
Fax: 58 685 30 55