2017-09-18

Informacje z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (SAVESO III)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach informuje, że na terenie powiatu kartuskiego nie występują zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.