2017-03-15

Nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Kartuzach

Obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach nie prowadzi naboru do słuzby.