2014-12-18

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

 
mł.bryg. inż. Janusz Kobiela
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kartuzach
 
Telefon: 58 694 44 23
Fax: 58 685 30 55
 
e-mail jrg.kartuzy@straz.gda.pl
 
       
asp.sztab. Jarosław Bronk
Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kartuzach
 
Telefon: 58 694 44 33
Fax: 58 685 30 55
 
 
Godziny urzędowania:  7.30 - 15.30
 
 
 
Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy: 

1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń; 
2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych; 
3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby; 
4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych; 
5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczo - gaśniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemicznego; 
6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym; 
7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń; 
8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach; 
9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG; 
10. prowadzenie doskonalenia zawodowego; 
11. udział w aktualizacji: 
            - stanu gotowości operacyjnej, 
            - procedur ratowniczych, 
            - dokumentacji operacyjnej; 
12. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych; 
13. prowadzenie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa na potrzeby Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP.